Блог за чужди езици

09.09.2009

Двойни съгласни в новогръцкия език

Filed under: Новогръцки език — 4uzdiezici @ 15:02

Двойни съгласни
В новогръцки език има 10 буквени съчетания, означаващи в писмената реч двойни гласни и произнасяни в говорната реч като единични или двойни звуци:
– γγ = [нг]
– γκ = [г] – в началото на гръцки думи и в думи с чужд произход – тук звукът „г“ се произнася твърдо
– γκ = [нг]
– γχ = [нх]
– μπ = [б] – в началото на гръцки думи и в думи с чужд произход
– μπ = [мб] – в средата на гръцки думи
– ντ = [д] – в началото на гръцки думи и в думи с чужд произход, като се произнася твърдо, през призъбяване
– ντ = [нд]
– τσ = [ц]
– τζ = [дз]

Advertisements

Двойни гласни в новогръцкия език

Filed under: Новогръцки език — 4uzdiezici @ 15:00

Двойни гласни
В новогръцки език има 9 буквени съчетания, означаващи в писмената реч двойни гласни и произнасяни в говорната реч като единични звуци:
– αι = [e]
– οι = [и]
– ει = [и]
– γι = [и]
– ου = [у]
– αυ = [ав] – пред гласни и звучните съгласни β, γ, δ, ζ, λ
– αυ = [аф] – пред беззвучните съгласни – θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ
– ευ = [ев] – пред гласни и звучни съгласни
– ευ = [еb] – пред беззвучни съгласни

Двойните гласни се произнасят поотделно, когато върху втората е поставен знакът „трема“ [“] или когато ударението пада върху първата от тях.

Новогръцка азбука – Ελληνικό αλφάβητο

Filed under: Новогръцки език — 4uzdiezici @ 14:58

Ελληνικό αλφάβητο

Α α – Άλφα – алфа
Β β ϐ – Βήτα – вита
Γ γ – Γάμμα – гама (гърлено и леко омекотено г)
Δ δ – Δέλτα – делта (зъбно прилежание на д)
Ε ε – Έψιλον – епсилон
Ζ ζ – Ζήτα – зита
Η η – Ήτα – ита
Θ θ ϑ – Θήτα – тита (зъбно прилежание на т), ϑ – в ръкописи
Ι ι – Ιώτα – йота
Κ κ ϰ – Κάππα – капа
Λ λ – Λάμδα – ламда (омекотено л)
Μ μ – Μι – ми
Ν ν – Νι – ни
Ξ ξ – Ξι – кси
Ο ο – Όμικρον – омикрон
Π π ϖ – Πι – пи, ϖ – в ръкописи
Ρ ρ ϱ – Ρω – ро
Σ σ ς – Σίγμα – сигма; ς – Στίγμα – стигма – само в края на думите
Τ τ – Ταυ – таф, тау – по-рядко
Υ υ – Ύψιλον – ипсилон
Φ φ ϕ – Φι – фи
Χ χ – Χι – хи
Ψ ψ – Ψι – пси
Ω ω – Ωμέγα – омега

Българо-новогръцки аудио разговорник

Filed under: Новогръцки език — 4uzdiezici @ 14:52

Българо-новогръцки аудио разговорник:

– първа част: Ελληνικά – 1

– втора част: Ελληνικά – 2